Doç. Dr. Cavit MeclisiMENÜ
Kas-İskelet Hekimliği

Omurga Ağrıları

Kanıta dayalı tıp!

Omurga Ağrıları Tanısı

Tanı ve ayırıcı tanısı yaptığımız tüm omurga ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı ve bel ağrısıdır. Omurga ağrısına sebep tüm tanı listesi bizim hasta grubumuzu oluşturur. Tanı ne olursa olsun, tüm omurga ağrılarının en az %90’lık bölümü ameliyatsız tedavilerle iyileşmektedir.

Unutmayın ki, kol ya da bacak ağrısı yoksa ya da bu şikayet ön planda değilse, boyun ve bel fıtıkları boyun ve bel ağrılarının %10'unundan az kısmını oluştrurur. bundan dolayı, boyun fıtığı ve bel fıtığı gibi tanıları boyun ağrısı ve bel ağrısı şikayeti anlamında kullanmak yanlış ve moral bozucudur. 

Omurga ağrısına sebep olan ilk şikayet duruş bozukluğuna ve buna bağlı omurga ve kaslarının sertliğidir. Tutulmalarla ve buna bağlı bazen şiddetli ağrı ile seyreden segmental disfonksiyon sık görülen sorunlardan diğeridir. Omurganın arka kısmında bulunan faset eklem ağrıları sıklıkla şiddetli omurga ve buna eşlik eden kol ya da bacak ağrısına sebep olur ve doğru tanı konulan omurga ağrılarının en az 1/3'ü bu grupta yer alır. Daha seyrek olan ise, boyun fıtığı ve bel fıtığıdır. 

Omurga tanısında zorluk MR gibi tetkiklerin sadece hastaların yarısında doğru tanıyı garanti etmesidir. Bunun anlamı şudur: eğer hekim öykü alma ve muayene konusunda bilgili ve deneyimli değilse, MR tanısı ile hastayı tedavi etmeye çalışacaktır. Hasta yerine MR görüntülerinindeki bulguları tedavi etmeye çalışmak ağrıyı azaltmayan ve hatta artıran, fizik ve egzersiz tedavilerinden ağrıyı azaltmayan ameliyatlara kadar tüm tedavi seçeneklerini deneme ve yanılma yöntemiile uygulamak demektir. Bu kanıta dayalı hekimlik değildir!

Doğru tanı ve etkili tedavi için alttaki aşamalar gerekli:

 • Detaylı ve çok sayıda sorudan oluşan hastalık öyküsü (ağrının nasıl başladığı, hangi düzeylerde devam ettiği, ne zaman olduğu, hangi koşullarda arttığı veya azaldığı, ilaçlara yanıt verip vermediği, vs) ve hastanın özellikleri (ağrıya karşı duyarlılığı, hastalık korkusu, iyileşmeme korkusu, aile bireylerine bağımlı kalma endişesi, vs). Bu özelliklere sahip öyküden sonra hastaların en az %70'inin tanısına muayene öncesi karar verilebilir.
 • Detaylı ve çok sayıda testten oluşan ve ağrının kaynaklandığı dokuyu ortaya çıkaran muayene. Bu özelliklere sahip muayeneden sonra hastaların %98'inin doğru ve kesin tanısı konabilir. 
 • Öykü ve muayene özelliklerinin bir birilerine uyumlu olması ve tanıyı desteklemesi. Burada uyumsuzluk yoksa, görüntülemelerin incelenmesine geçilir.
 • Öykü, muayene ve görüntülemelerin bir birilerne uyumlu olması ve tanıyı desteklemesi. Bu aşamada hastaya uygun kanıta dayalı tedavi seçeneklerini konuşmak gerekir.

Omurga ağrısı tanınız bunlardan biri ya da birkaçı olabilir:

 • Boyun tutulması, sırt tutulması, bel tutulması,
 • Boyun fıtığı, sırt fıtığı, bel fıtığı,
 • Omurga sertliği,
 • Omurga kas ağrısı,
 • Omurga bağ/ligaman ağrısı,
 • Gerim tipi kas ağrısı/miyalji,
 • Myofasyal ağrı sendromu/tetik nokta,
 • Omurga segmental disfonksiyonu,
 • Omurga segmental instabilitesi,
 • Faset eklem ağrıları,
 • Spondilolizis,
 • Spondilolistezis,
 • Başarısız omurga fizik tedavisi,
 • Başarısız omurga ameliyatı.

Omurga Ağrıları Tedavisi

Omurga ağrısına koyduğumuz tanıya göre, aşağıdaki tedavi yöntemlerinden size uygun olanları seçeriz:

 • Manüel tıp,
 • Evde tedavi egzersizleri,
 • Fizik tedavi ajanları,
 • Manüel teknikler,
 • Diğer yöntemler: (kuru iğneleme, kinezyobantlama/kinesiotaping, Graston, Mulligan) ve egzersizden (germe egzersizi, ROM egzersizi, mobilizasyon egzersizi, stabilizasyon egzersizi) oluşan fizik tedavi programı,
 • Kaudal epidural enjeksion ve sonrasında fizik tedavi programı,
 • Transforaminal epidural enjeksiyon ve sonrasında fizik tedavi programı,
 • Radyofrekans nörotomi ve sonrasında fizik tedavi programı,
 • Proloterapi ve sonrasında fizik tedavi programı.
Neden?Doç. Dr. Cavit MeclisiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
0212 662 86190533 659 8669