Doç. Dr. Cavit MeclisiMENÜ
Kas-İskelet Hekimliği

Eklem Ağrıları

Kanıta dayalı tıp!

Eklem Ağrıları Tanısı

Tanı ve ayırıcı tanısı yaptığımız omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz ve ayak bileği ağrılarıdır. Eklem ağrısı oluşturan, kırıklar ve çıkıklar dışındaki tüm tanı listesi hasta grubumuzu oluşturur. Tanı ne olursa olsun, tüm eklem ağrılarının en az %80’lik bölümü ameliyatsız tedavilerle iyileşmektedir.

Tanınız bunlardan biri veya birkaçı olabilir:

 • Aşırı kullanma ya da darbe-düşme-burkulma sonucu eklem kıkırdağı (kondropati),
 • Menisküs hasarı,
 • Kıkırdak-kemik hasarı (osteokondral lezyon),
 • Eklem bağları (ameliyat gerektirmeyen),
 • Omuz ve kalça labrum hasarı (ameliyat gerektirmeyen).

Doğru tanı ve etkili tedavi için alttaki aşamalar gerekli:

 • Detaylı ve çok sayıda sorudan oluşan hastalık öyküsü (ağrının nasıl başladığı, hangi düzeylerde devam ettiği, ne zaman olduğu, hangi koşullarda arttığı veya azaldığı, ilaçlara yanıt verip vermediği, vs) ve hastanın özellikleri (ağrıya karşı duyarlılığı, hastalık korkusu, iyileşmeme korkusu, aile bireylerine bağımlı kalma endişesi, vs). Bu özelliklere sahip öyküden sonra hastaların en az %70'inin tanısına muayene öncesi karar verilebilir.
 • Detaylı ve çok sayıda testten oluşan ve ağrının kaynaklandığı dokuyu ortaya çıkaran muayene. Bu özelliklere sahip muayeneden sonra hastaların %98'inin doğru ve kesin tanısı konabilir. 
 • Öykü ve muayene özelliklerinin bir birilerine uyumlu olması ve tanıyı desteklemesi. Burada uyumsuzluk yoksa, görüntülemelerin incelenmesine geçilir.
 • Öykü, muayene ve görüntülemelerin bir birilerne uyumlu olması ve tanıyı desteklemesi. Bu aşamada hastaya uygun kanıta dayalı tedavi seçeneklerini konuşmak gerekir.

Tanı Örnekleri

Tanı örnekleri şunlar olabilir:

 • Akromiyoklaviküler eklem hasarı,
 • Ayak bileği burkulmaları,
 • Ayak parmak ağrıları,
 • Dirsek osteokodriti,
 • Diz bağ hasarları,
 • Diz kıkırdak hasarı,
 • Diz meniküs hasarları,
 • Diz osteoartriti,
 • Donuk omuz,
 • Dirsek ekstansiyon overload,
 • El bileği instabilitesi,
 • Geçmeyen ayak bileği ağrısı,
 • İmpingement (ön ya da arka),
 • İnstabilite,
 • Kalça instabilitesi,
 • Kalça osteoartriti,
 • Karpal tünel sendromu,
 • Kemik ödemi,
 • Kıkırdak hasarı,
 • Kronik instabilite,
 • Labrum hasarı,
 • Omuz impingement,
 • Omuz osteoartriti,
 • Omuz sertliği,
 • Osteokondral hasar,
 • Osteokondrit,
 • Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon,
 • Patellofemoral ağrılar,
 • Pelvis ve leğen ağrıları,
 • Radyohumeral eklem zorlanması,
 • Rotator cuff tendon hasarı,
 • Sakroiliak ve arka kalça ağrıları,
 • Skafolunat sprain,
 • Skapuler disfonksiyon,
 • Stres kırığı,
 • Valgus stresi ve bağ hasarı.

Eklem Ağrıları Tedavisi

Tedavi yöntemi; tanınız ve yaşam tarzınıza uygun olacak şekilde, bunlardan birkaçı olabilir:

 • ACS,
 • Fizik ve manuel ve egzersiz tedavisi,
 • Hyaluronik asit enjeksiyonu,
 • Kortizon enjeksiyonu,
 • Kök hücre enjeksiyonu,
 • Proloterapi,
 • PRP.
Neden?Doç. Dr. Cavit MeclisiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
0212 662 86190533 659 8669