Doç. Dr. Cavit MeclisiMENÜ
Blog / Makale

Proloterapi

Proloterapi

Proloterapi, genellikle dekstroz solüsyonu olan, iritan bir maddenin enjeksiyonu tekniğidir. Enjeksiyon sonucu hücre hasarı oluşur ve bunu takiben onarım ve iyileşme süreci uyarılmış olur.

Proloterapinin, tek başına kullanılması yerine, kas-iskelet ağrısı veya spor sakatlanmalarının temel tedavileri olan fizik ve egzersiz tedavisi ve manüel tedaviye ek olarak kullanılmasının daha etkili olduğu konusunda kanıtlar artmaktadır.

Tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi, hekimin (doktorun) görevi bilgi ve deneyimini kullanarak araştırma sonuçlarına dayalı bir kararla proloterapinin hasta için uygun olup olmadığına karar vermektir.

Bu tekniği kronik kas-iskelet ağrılı durumlarında kullanıyoruz. Bir çok araştırma çeşitli kas-iskelet sorunlarında proloterapinin yararını göstermektedir. Araştırmalar en çok kronik bel ağrısı konusundaki yararını ortaya koymaktadır. Yeni araştırmalar ise, tedaviye yanıt vermeyen tendinopatiler (özellikle epikondilit ve aşil) ve osteoartrit (kireçlenmeler) tedavisindeki etkinliğini göstermiştir. 3 – 6 seanstan oluşan enjeksiyonlar yapıldığında 6 – 12 hafta sonra ağrı ve fonksiyon açısından etkinliği görünmektedir.

Proloterapi nedir? Bilimsel kanıtı var mı?

Proloterapi yönteminde eklem ya da omurga bağları, tendon ve kas içine dekstrozlu serum enjeksiyonudur. Şeker bağın içine yerleşerek bağı setleştirir. Dokuda bir miktar hasar oluşturur. 3 gün boyunca doku kendini iyileştirmeye çalışırken kalınlaşır. Böylece daha sert ve kalın bağ ortaya çıkar.

Proloterapinin bağ dokusunu sertleştirdiği ultrason ve MR takipleri ile gösterilmiştir. Ayrıca, ağrı ve iyileşme açısından hastaların tedavi süreçlerinin hızlandığı da araştırmalarla gösterilmiştir.

Omurga Enjeksiyonlarının Etkisi Geçici Mi?

Geçici değil. Araştırmalar enjeksiyon sonrası egzersiz tedavisini sürdüren hastaların daha uzun süre iyilik hissi bildirdiklerini gösteriyor. Bu gün omurga enjeksiyonları için geçerlidir: kaudal epidural, transforaminal, median dal radyofrekans, proloterapi.

Ağrıyı geçirdikten sonra omurga ve diğer eklemler ve kasların hareket kapasitesi normale getiril eriği taktirde iyilik hali geçici olmaktadır. Tüm kas-iskelet sorunlarında, ağrı ortadan kalktıktan sonra iyileşme tamamlanmış olmaz. İyileşmenin tamamlanması için omurga, eklemler ve kaslar etkin çalışır duruma gelmesi gerekir.

Tetkiklerin Duyarlılığı Ne Demektir?

Tanı koymak için kullandığımız muayene ve tetkik sonuçlarında çıkanların doğruluk yüzdesine testin duyarlılığı denir. Eğer muayene veya tetkikte görülen şey kesin olarak hastalık varlığını gösteriyorsa, duyarlılığı %100 seviyesindedir.

Böyle bir test yok! Örnekse, bel MR tetkikinde bel fıtığı görünümü varsa, hastanın bel ağrısının fıtıktan kaynaklanma olasılığı %50 düzeyindedir. Yani, hastaların yarısında MR tanısı doğru değildir. Yani, MR bel ağrısında iyi bir tanı aracı değildir. Peki doğru tanıyı nasıl koyuyoruz? Hastanın verdiği bilgi ya da hastalık öyküsü, şikayet ile ilgili mümkün olduğu çok sayıda testten oluşan muayene, ve tetkiklerin bir araya getirilmesi ile.

Proloterapi’nin yan etkileri var mı?

  1. Verilen solüsyon dekstrozlu serum olduğundan su ve şeker içerir. Yan etkiye sebep olmaz. Sıvının içindeki çok az miktardaki şeker kan şekerini etkilemez.
  2. Dekstrozlu serum yanında lokal anestetik veriyoruz. Bu sınıf ilaçlara hastanın alerjisi olup olmadığına dikkat ederiz.

Diğer tanıştıkları proloterapiye özgü değil. Bunlar deneyim, eğitim, ve ultrason veya skopi ile iğne ucunu görüntüleme ile ortadan kaldırılır. Tüm enjeksiyonlarda olduğu gibi, enjeksiyona ait yan etkiler olabilir. İğnenin damara içine girmesi, iğnenin sinire temas etmesi, iğne ucunun istenmeyen başka noktada olması.

Neden?Doç. Dr. Cavit MeclisiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
0212 662 86190533 659 8669