Doç. Dr. Cavit MeclisiMENÜ
Blog / Makale

Iconoclasm, Iconoclast, Iconoclastic, Iconoclastically

Iconoclasm, Iconoclast, Iconoclastic, Iconoclastically

“Umut, imkansızın ortaya çıkmasında patolojik bir inançtır.” H.L. Mencken(1880-1956)

Peki, sınıf, bugün ikonoklastları ve ikonoklazmı tartışacağız. Kendimi, bir kez daha hayal kırıklığına uğramış, deprese, kızgın, ve son zamanlarda çıkan hayal kırıklığı yaratan ve deprese edici haberler dizisi karşısında aciz hissederken, bölge gazetemizde bir yazı karşıma çıktı. Yazı Mencken’i bir ikonoklast olarak betimliyordu. Bu sözcüğü daha önce duyduğumdan emin olmama rağmen, yazıyı tam olarak kavraya bilmem için sözlükte anlamına bakmam gerekti. Yıllardan beri alıntı yaptığım Çehof gibi, Mencken’i de bir sinik olarak görmüşümdür. Eğer ikonoklast ve ikonoklazm sözcüklerinin anlamlarına bakarsak, sinik sözcüğünün eşanlamlı olmaktan uzak olduğu ve görece kısıtlı olduğunu görürüz.
Mencken, ” öncelikle denemelerden oluşan alaycı yazıları ile bilinir. Püritanizmi, anti-entellektüelizmi ve conformizminden dolayı Amerikan toplumuyla dalga geçmiştir.” (“Her sorun için kısa, basit ve yanlış olan bir çözüm vardır.”)

Ve tabii ki, kendisi de bir hekim olan Anton Çehof da daha önce sizinle paylaştığım harika zihin gıdası sunmuştur: “Doktorlar tıpkı avukatlar gibidir. Tek fark, doktorların paranızı alıp sizi öldürmelerine karşın, avukatların sadece sizi soymalarıdır.”

Belki yaşlanmak, sinisizm, alaycılık ve dünyada olup bitenlere karşı omuz silkmeyi getiriyor. Eskiden öfkelenirdim. Bazen hala oluyor. Seçilmiş kişilerle iletişime girmekle insanın değişiklik yaratabileceğini üşünürdüm. Ancak değişiklik olacaksa bile, o kadar soğuk ve buzul olmakta ki, hayal kırıklığı ve apatiye sebep olacağını görmeye başladım. Ve tabii, bizim seçilmiş memurlarımız – ülkeyi kurmuş dedelerimizin sınırlı hizmet sayacakları şeyi şimdi meslek edinmişler – seçilmek (ve para edinmek) gereksinimine o kadar çok dalmışlar ki, gerçek görüşleri ne olursa olsun, toplumun çoğunluğundan yardım isteminde bulunmalıdırlar. Ama iktidardakiler – iktidar bu tabii – inanılmaz biçimde küstah oluyorlar.

Ne oluyor Allah aşkınıza? (Lancet’teki FDA meselesi ile ilgili bir editorialdan çalıyorum: “FDA’ de neler oluyor?” Lanset. 2005 Oct 1;366(9492):1137).

Borçlarımızı çocuklarımız ve torunlarımıza devretmek ile ilgili insanların açıkça konuştuklarını duyuyorum. Ancak, bu konu ile ilgili bir şeyler yapabilen insanların hiçbir şey yapmadığını görüyorum. Bilimsel kuram ve dini inanç arasındaki farkla ilgili insanların açıkça konuştuklarını duyuyorum. Ama bu, cereyan etmeye devam ediyor. Politika uğruna bilimden vazgeçildiği hakkında açıkça konuşulduğunu duyuyorum. Bu cereyan etmeye devam ediyor ve onarımı için kimsenin bir şey yaptığını görmüyorum. Kişileri sinik, ikonoklast, hayal kırıklığına uğramış ve kızgın yapan nedir? Sanırım liderlerin tarihten öğrenme, kurala göre oynama, doğruyu yapma, ülkenin iyiliği için birlikte çalışma – kendi, parti ya da devlet iyiliği için değil – konularında yetersizlikleri bunlara sebep olmalıdır.

“Bilimin temeli, mevcut fikirlerden, ne kadar temel özellikte görünse de, daha iyisi için vazgeçmektir; teolojinin temeli ise, kendi hakikatlerini sonsuza dek korumasıdır. Açıktır ki, teoloji bilginin ilerlemesine asla fazla yardımı olmaz ve ancak Tennessee dağlarında yaşayan bir kutsanmış bir gezgin, on üçüncü yüzyılda papaların vaazlarını vaaz etmeye cesaret edebilir; ancak bu yardım da isteksiz yapıldığından olayın ardında baki olmaya devam etmiştir.”

-H.L. Mencken

Neden?Doç. Dr. Cavit MeclisiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
0212 662 86190533 659 8669