Doç. Dr. Cavit MeclisiMENÜ
Blog / Makale

Dayanışma ve İçgörü

Dayanışma ve İçgörü

Betimlemenin ve çözümlemenin ötesine gitmek için üretici olabilmek, vizyon ve vista, ve de maksimal yararlılık uğruna dayanışma inancına sahip olmak gerekir. Üretici olabilmek, zaten iyi çalışan beyinlerin günlük aktivitesidir. Yani, acaba ne üretsek diye bir sorunun yanıtı değildir. Üretici olmak 7/24 temelinde cereyan eden bir yaşamdır. Tabii ki, doğal olarak vizyon ve vista ile beraber gider. Vizyon geniş açılı bakış ve birçok şeyi beraber ve etkileşimleri ile birlikte algılayabilmek demektir. Vista ise, bir tünelin sonundaki ışığı görür gibi, geleceği görebilmektir. Bunlar öğrenilebilir sanırım. Yani, vizyon ve vista özellikleri kazanarak, kişi bir miktar üretici olabilir.

Buraya kadar anlatmaya çalıştıklarım bireysel yaşamda mutluluk ve üretici olmak için yaralı olabilecek özelliklerdir. Toplumsal aktivitelerin içinde iken üretilmeye çalışılan projeler, ilgilendirdiği bireylerin birbirilerini daha iyi anlamalarını sağlamalı ve onları daha mutlu etmelidir. Belirli bir topluluğun önceden seçilmiş bir amaca yönelik mevcut hareketi varsa, bunu güçlendirmelidir.

Dayanışmayı artırmanın olmazsa olmaz koşulları vardır: kibarlık ve empati. İlişkilerde kişiler öncelikle kibar olmalıdırlar ve bunu erdem saymalıdırlar. Bunun yararı diyaloglarda tahakküm edici bir dilin kullanılmasını engellemek ve diyalogların eşit bir zeminde sürmelerini sağlamak olmalıdır. Dayanışma yolunda bir adım daha atarken, sempatik olmalıyız. Kendimizi başkalarının yerine koyduktan sonra ancak herkesi mutlu eden projeler üretebiliriz. Çünkü, ilişkilerde temel belirleyici özelliği olan kişilerin duygulardır. Ve dayanışmayı azaltan kişilerin aşağılanma ve acı çekme hisleridir. Bunlar çoğu zaman affa uğrasa da, asla unutulmazlar. Herkes kendine özgü koşullarda ve konumda acı çeker ve aşağılanmış hisseder. Bunları fark etmek sürekli bir çaba ve stresli olan bir sorumluluk hissi düzeyi gerektirir.

Neden?Doç. Dr. Cavit MeclisiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
0212 662 86190533 659 8669