Doç. Dr. Cavit MeclisiMENÜ
Blog / Makale

Bel Kayması (Spondilolistezis)

Bel Kayması (Spondilolistezis)

Bel Kayması (Spondilolistezis) Nedir?

Bir omurun alttakine göre öne kayması durumudur. Derecesine göre tedavi uygulanır. Alttaki omurun 1/4 oranında üstteki omur kaymışsa birinci derece, yarısına kadar kaymış ise, ikinci derece kaymadır. Sonraki aşamalar üçüncü ve dördüncü derecelerdir.

Eski yıllarda bu aşamadaki kaymalar ameliyat edilirdi. Ancak, bahsedilen tedavilerin yeterli olduğu artık kabul edilmektedir. Ayrıca, eski yıllarda sert korseler yaygın olarak kullanılırdı. Ancak, bunların bilimsel bir temele dayanmadığı gösterilmiştir.

Eğer hastada sadece ağrı varsa ve kayma derecesi bir ya da iki ise, egzersiz ve gerekirse proloterapi etkili olur. Eğer hastada ayrıca idrar ya da başta tutmada zorluk varsa, ameliyat düşünülür. Üçüncü ve dördüncü derece kaymalarda çoğu zaman hasta ameliyat olmak zorundadır ve başka tedaviler etkili olmaz.

Omurga Enjeksiyonlarının Etkisi Geçici Mi?

Geçici değil. Araştırmalar enjeksiyon sonrası egzersiz tedavisini sürdüren hastaların daha uzun süre iyilik hissi bildirdiklerini gösteriyor. Bu gün omurga enjeksiyonları için geçerlidir: kaudal epidural, transforaminal, median dal radyofrekans, proloterapi.

Ağrıyı geçirdikten sonra omurga ve diğer eklemler ve kasların hareket kapasitesi normale getiril eriği taktirde iyilik hali geçici olmaktadır. Tüm kas-iskelet sorunlarında, ağrı ortadan kalktıktan sonra iyileşme tamamlanmış olmaz. İyileşmenin tamamlanması için omurga, eklemler ve kaslar etkin çalışır duruma gelmesi gerekir.

Omurlarda Aşırı Hareket Hangi Şikayetlere Yol Açar?

Segmental disfonksiyon ya da diğer adıyla segmental instabilite bir omurun ya da bir kaç omurun diğer omurlara göre aşırı hareketidir. Bunun sonucu omurganın arka bölümündeki faset eklemleri ağrılı olur ve sıklıkla başka bölgeye ağrı yayarlar.

Bir kaç örnek sendrom bu durumu açılamayan kolaylaştırır.

Boyun kaynaklı baş ağrısı (Servikojenik baş ağrısı): En üstteki ilk 3 boyun omurunda açılanma pozisyonu ve aşırı hareket sonucu baş ağrısı olur.

Faset eklem kaynaklı kol ya da bacak ağrısı. Orta veya alt boyun ya da bel omurlarında hareket düzensizliği kol ve bacak ağrısına sebep olur. MR’da fıtık görünümü de varsa hasta yanlış tanı sonucu gereksiz bir ameliyat geçirebilir.

Torakolomber bileşke sendromu, sırt ve bel omurları birleşme bölgesinde, yani sırt kamburunun bel çukuruna dönüştüğü açı değişiklik bölgesinde hareket düzensizliği kasık ve bacakta ağrıya sebep olur. Yanlış tanı ile yumurtalık kisti ve apandisit ameliyatı olan hastalarım oldu.

Neden?Doç. Dr. Cavit MeclisiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
0212 662 86190533 659 8669