Doç. Dr. Cavit MeclisiMENÜ
Blog / Makale

Bel Ağrısı

Bel Ağrısı

Bel ağrısı sebebi şişmanlıktır!

Bel ağrısı sebebi, yapılan tarama araştırmalarında kilolu bireylerde daha yüksek oranda bel ağrısı olduğu gösterilememiştir. Yani, şişmanlık bel ağrısına sebep olmaz ve bunu artırmaz. Zaten, kilonun önemi görecelidir. Eğer iskelet kaslarının kuvveti vücut ağırlığını kaldıracak düzeyde ise, kilo önemini yitirir. Bundan dolayı, kilo vermek bel ağrısı tedavisinde bir kural değildir.

Bel ağrısının tedavisinde (ve diğer tüm eklem ağrılarının) temel ilke tüm kasların tüm hareket yönlerinde kuvvetli, dayanıklı ve esnek hale getirmek ve omurların birbiriyle uyumlu hareketini sağlamaktır.

Bel ağrısında bel fıtığı olma olasılığız %5-10 arasıdır!

Eğer bacak ağrınız yoksa ve sadece bel ağrısı şikayetiniz varsa, bel fıtığı olma olasılığız %5-10 arasıdır. Eğer bel ve bacak ağrısı birlikte ise , bel fıtığı olasılığı %80’e yükselir. Neredeyse herkesin hayatında en az bir kez bel ağrısı şikayeti oluyor.

Bel ağrısının sık olmasının zemininde omurganın yaşam tarzımız içinde esnekliği veya kuvvetinin azalabilmesi gerçeği vardır. Bundan dolayı, hayatında omurga ağrısı şikayeti olmayan kişilere manyetik rezonans (MRG) görüntüleme yapıldığında yarısında bel ya da boyun fıtığı tespit edilir.

Bu fıtıkların da %30’u ameliyatlık derecesinde büyük fıtıklar olabilmektedir. Bundan dolayı, bel ağrısı tanısı omurga muayenesi konusunda bilgili hekimin değerlendirmesi ile konabilir. Böylece, hastaların 2 tanısı olmaktadır: MRG tanısı ve muayene (klinik) tanısı. Esas alınması gereken klinik tanıdır. Bu yaklaşımla etkisiz tedaviler ve gereksiz ameliyatlardan kaçınmış oluruz.

Neden?Doç. Dr. Cavit MeclisiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
0212 662 86190533 659 8669