ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: CAVİT MECLİSİ
Doğum Tarihi: 10 Şubat 1965
Öğrenim Durumu: TIPTA UZMANLIK
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989
Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1995

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : OSTEOPOROTİK KALÇA KIRIĞI HASTALARINDA OSTEOARTROZ PREVALANSI (Prof. Dr. Merih Eryavuz Sarıdoğan)
Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Uzmanlık Öğrencisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı – İstanbul 1990 – 1995
FTR Uzmanı İstanbul Hospital, İstanbul 1995 – 2000
FTR Uzmanı Ziraat Bankası Polikliniği, Küçükçekmece Kızılay Tıp Merkezi 2000 – 2004
FTR Uzmanı Muayenehane – FTR Merkezi 2004 – 2006
FTR Uzmanı Avcılar Vatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 2006 – 2008
FTR Uzmanı Medicana Inernational İstanbul Hastanesi, İstanbul 2008 – 2010
FTR Uzmanı
Spor ve Egzersiz Hekimi Özel Kas-İskelet ve Spor Hekimliği Kliniği 2010 –

Projelerde Yaptığı Görevler :
Diyagnostik gruplara yönelik klinik egzersiz uygulamasını özel fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde hayat geçirmek, 2005
Avcılar Vatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ağır işlevsel kaybı olan hastaların hospitalizasyonu için ekip liderliği ve başhekimlik, 2007-2008
Medicana International Istanbul Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon departmanının ağrı ve omurga tedavisi, yatarak rehabilitasyon, kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon programlarının oluşturulması ve bu konularda fizyoterapist, hemşire ve hasta eğitimi, 2008-2011

İdari Görevler :
Avcılar Vatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliği, 2007-2008

Eğitim Görevleri:
2014- Aydın Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulları,

Sertifikalar:
2005 European Board of Physical Medicine and Rehabilitation
2009 IELTS, Academic Module, score 7
2009 American College of Sports Medicine Personal Trainer
2009 American College of Sports Medicine Health Fitness Specialist
2012 Sports and Exercise Medicine, Postgraduate Diploma, University of
Bath, İngiltere
2015 Flouroscopic ımjection Course, British Institude of Musculoskeletal
Medicine, İngiltere

Mezuniyet Sonrası Eğitim:
2004 – American Academy of Physical Medicine & Rehabilitation Continuing Medical Education ve Maintenance Of Certification kriterlerine uygun zorunlu on-line eğitimler
2011 Muskuloskeletal Ultrasound, American Academy of Physical Medicine & Rehabilitation
2010 – 2012 Sports & Exercise Medicine, Postgraduate Diploma, University of Bath, İngiltere
2014 – Sports & Exercise Medicine, MSc, University of Bath, İngiltere
2015 Flouroscpic Injection Course, British Institude of Musculoskeletal Meidicine, İngiltere

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
2012 Türk Spor Bilimleri Derneği
2012 European College of Sports & Exercise Physicians
2007 British Association of Sports & Exercise Medicine
2006 American College of Sports Medicine
2004 European Board of Physical and Rehabilitation Medicine

2004 International Myopain Society

2003 International Society of Physical and Rehabilitation Medicine

2003 American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation

1991 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
1989 Türk Tabipleri Birliği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Javid Majlesi MD, Halil Ünalan MD, “High Power Pain Threshold Ultrasound Technique in the Treatment of Active Myofascial Trigger Points: A Randomized, Double-Blind, Case-Control Study”, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol 85, 833-836 (2004).

A2. Halil Ünalan, Javid Majlesi, “High Power Pain Threshold Ultrasound Technique in the Treatment of Active Trigger Points”, Research Ideas, Journal of Musculoskeletal Pain, Vol. 13(3), 71-72 (2005).

A3. Javid Majlesi, Halil Ünalan, “Myofascial pain Syndrome: Efficacy of Different Therapies”, Letter to the Editor, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 20, (2007).

A4. Javid Majlesi, Halit Togay, Halil Ünalan, Sadık Toprak “The Sensitivity and Specificity of the Slump and the Straight Leg Raising Tests in Patients with Lumbar Disk Herniation”, Journal of Clinical Rheumatology, Vol 14, No 2, 87-91 (2008).

A5. Halil Ünalan, Murat Uludağ, Müfit Akyüz, Belgin Erhan, Şafak Sahir Karamehmetoğlu, Ahmet Dinç, Javid Majlesi, Deniz Palamar, Şükrü Gündüz “ASIA-A Patients with Partial Preservation versus Partial Recovery, Dynamic Grading”, Neurosurgery Quarterly, Vol 18, No 4, 273-276 (2008).

A6. Cengiz Bahadır, Javid Majlesi, Halil Ünalan, “The Effect of High Power Pain Threshold Ultrasound Therapy on the Electrical Activity of Trigger Points and Local Twitch Response on Electromyography: A Preliminary Study”, Journal of Musculoskeletal Pain (2009).

A7. Halil Ünalan, Hilal Sever, Javid Majlesi, Pınar Işıkçı, Cengiz Bahadır, “Intraosseous Lipoma of the Illium: Case Report” Trakya Univ Tıp Fak Derg 2009;26(2):182-185
A8. Javid Majlesi, Halil Üanalan. Effect of Treatment on Trigger Points. Invited Review. Current Pain and Headcache Reports (2010); 14:353-360.

A9. Seçil Yalgın, Halil Ünalan, Serdar Öztezcan, Javid Majlesi, Ferda Özkan, Ülkü Akarırmak. “Experimental Study on Static Ultrasound (High-Power Pain Threshold Ultrasound) Application: Potential Adverse Effects on Rats”. 2010; Journal of Musculoskeletal Pain, Vol 18(3).

A10. Javid Majlesi, Deniz Mataracı Çevik, Nurdan Mengi, Kaya Kanberoğlu, Meryem Kaya, Hülya Bingöl, Levent Alimgil, Halil Ünalan, Hüseyin Botanlıoğlu,. “Wilson Disease Presented with Severe Low Back Pain and Involuntary Movements: A Case Reoprt.” 2010; Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitaiton. 56:141-4.

A11. Halil Ünalan, Javid Majlesi, Filiz Aydın, Deniz Palamar. “Comparison of High-power Pain Threshold Ultrasound Therapy with Local Injection in the Treatment of Active Myofascial Trigger Points of the Upper Trapezius Muscle”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011, April, Vol 92.
A12. Müfit Akyüz, Halil Ünalan, Deniz Palamar, Alev Demirdalı, Ayşe Kutlu,
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu, Pınar Işıkçı, Javid Majlesi, and Ülkü Akarırmak. “Correlation of Upper Extremity Function to Quality of Life of Primary Caregivers of Ambulatory Stroke Survivors Living in the Community”. Neurosurgery Quaterly. 2014

A13. Halil Unalan, Tugce Ozekli Misirlioglu, Belgin Erhan, Mufit Akyuz, Berrin Gunduz,
Javid Majlesi, et al. “Validity and reliability study of the Turkish version
of Spinal Cord Independence Measure-III”. Spinal Cord (2015), 1–6

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Javid Majlesi, H Ünalan, “Comparison of the Rate of the Positivity and Negativity of the Slump and the SLR Tests”, 5th European Congress of Physical and Rehebilitation Medicine, Turkey, 2004.
B2. Halil Ünalan, Javid Majlesi, Filiz Yıldız Aydın, Deniz Palamar, Merih Eryzvuz, “High Power Pain Threshold Ultrasound Therapy is as Effevtive as Local Injection in the Treatment of Active Myofascial Trigger Points” European Congress of Pain, İstanbul, 2006.
B3. Cengiz Bahadır, Javid Majlesi, Halil Ünalan, “The Effect of High Power Pain Threshold Ultrasound Therapy on the Electrical Activity of Trigger Points and Local Twitch Response on Electromyography: A Preliminary Study” European Congress of Pain, İstanbul, 2006.
B4. Javid Majlesi, A Karasu, C Kılınçer, H Ünalan, “Lomber Disk Hernisinde Düz Bacak Germe ve Slump Testlerinin Yanısal Değerlerinin Karşılaştırılması”, Türk Nöroşirurji Derneği, XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 2007.
B5. H Ünalan, T Özekli Mısırlıoğlu, B Erhan, M Akyüz, B Gündüz, E Irgi, H Arslan, A Baltacı, S Aslan, D Palamar, A Kutlu, Javid Majlesi, Ü Akarırmak, SS Karamehmetoğlu. “Validity and Reliability Study of Turkish Version of Spinal Cord Independence Measure-III”. 51st ISCOS Annual Scientific Meeting, September 3 – 5, 2012, London, UK.

B6. Javid Majlesi. “Are Pre-Operative and Post-Operative Spinal Rehabilitative Interventions Advantageous in Minimal Invasive Spine Surgey?” 5th TURKMISS/6th ISMISS Turkey. 2013.

2016 © Copyright - cavitmeclisi.com by Cavit Meclisi

Acil Danışma Hattı        0(533) 659 8669

ACİL DANIŞMA HATTI
0(533) 659 8669