Proloterapinin yan etkileri var mı?

Proloterapi’nin yan etkileri var mıdır?
1- Verilen solüsyon dekstrozlu serum olduğundan su ve şeker içerir. Yan etkiye sebep olmaz. Sıvının içindeki çok az miktardaki şeker kan şekerini etkilemez.
2- Dekstrozlu serum yanında lokal anestetik veriyoruz. Bu sınıf ilaçlara hastanın alerjisi olup olmadığına dikkat ederiz.
3- Diğer tanıştıkları proloterapiye özgü değil. Bunlar deneyim, eğitim, ve ultrason veya skopi ile iğne ucunu görüntüleme ile ortadan kaldırılır. Tüm enjeksiyonlarda olduğu gibi, enjeksiyona ait yan etkiler olabilir: iğnenin damara içine girmesi, iğnenin sinire temas etmesi, iğne ucunun istenmeyen başka noktada olması.

Spor Hekimliğinin görev alanları nelerdir?

1- Sakatlanmaların önlenmesi, tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu,

2- Performansın antrenman, beslenme ve psikoloji yolları ile artırılması,

3- Diğer hastalıkların tedavisi ve yönetimi,

4- Kronik hastalığı olan ya da sağlıklı kişilerde egzersiz reçetelenmesi,

5- Özel gruplarda (yaşlılar, çocuklar, gebeler) egzersiz ihtiyaçları,

6- Değişik iklim ya da derinlik koşullarında tıbbi destek,

7- Doping gibi etik konular

Dar Bakış Açılı Hekimlik Nedir?

Görüneni tanımlamak ve tedavi etmektir. Ağrının ya da hastalığın nasıl geliştiğini sormamaktır. Bu yaklaşımın sonucunda genellikle ağrı ve hastalık tekrarlar. Yani sorunun tanısını koymak ve tedavi etmek her zaman yeterli olmaz. Sebepleri de ortadan kaldırmak gerekir.

Günümüz tıbbında 2500 yıllık bir kural ihmal edilmektedir. Detaylı öykü almak ve hastayı dinlemek tanıya giden yolda ilk adımdır. Burada, hekim iyi bir dinleyici ve bilgi toplayıcı olmalıdır. Hastayı tanımalı ve ağrısının hangi koşullarda geliştiğinin detaylarını sorgulaması gerekir.

HEKİMLİK ANDI
(Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006)

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma,

Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma,

Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,

Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne,

Ant içerim.

2016 © Copyright - cavitmeclisi.com by Cavit Meclisi

Acil Danışma Hattı        0(533) 659 8669

ACİL DANIŞMA HATTI
0(533) 659 8669