fizik tedavisine başlamak

Bu düşünce, fiziksel tıp ve rehabilitasyonun bir uzmanlık branşı olarak bilimsellik kazanmadan önceki döneme ait olmalı. Fizik tedavi uzmanının koyduğu tanılar özgül sorunları ortaya çıkarır.
Bu sorunlar kişinin yapması gereken günlük işlevlerdeki yetersizliklerdir ve rehabilitatif yöntemlerle düzeltilmesi gereken bozukluklardır.
Bu yaklaşım tıbbi rehabilitasyonun temel düşüncesini ve mantığını oluşturur.

MR Sonucu Normal Olduğu Halde Omurga Neden Ağrılı Olur?

Omurgada ağrı mekanizması her zaman dokuların hasar görmesi ile açıklanamaz. Aşırı esneklik ve kasların omurgayı tespit edememesi ile aşırı sertlik ve hareketlerin azalmış olması çizgisi üzerinde bir noktada ağrı ortaya çıkar. Sıradan bir dilde bunun açıklaması şöyle olur:

1- omurganız, omurga kasları, omuz ve kalça kuşağı kasları kuvvetini kaybeder. Bunun sonucunda aşırı hareketli ve yük taşımayan omurga olur. Aşırı hareket omurga eklemlerinde şiddetli ağrı ve tutulmalara sebep olur. Spor yapmamak, hareketsiz yaşam veya doğuştan aşırı esneklik bunlara zemin hazırlar.

2- omurga esnekliği azalır. Omurgayı saran zarlar ve kaslar sertleşir ve esnekliği azalır. Esnekmiş ayan dokuların beslenmesi ve kanlanması zayıf olur ve ağrı oluşmaya başlar. Bunun sebebi hareketsiz yaşam tarzı ve bazen de buna eşlik eden doğuştan sert baş dokusu durumudur.

Kanıta Dayalı Tıp Nedir?

Kanıta dayalı tıbbın 3 ayağı var. Bunların birleşimi ile mümkün olur. Biri veya ikisi eksik olduğa kanıta dayalı oluşundan söz edilemez.

1- Kanıt demek bilimsel araştırmalarla doğruluğu ispatlanmış tanı ve tedavi yöntemlerdir. Hekim bunlardan haberdar olmakla yükümlüdür. Bunu yolu, sürekli eğitim ve araştırmadır.

2- Böylece biriken bilgi hekimin yıllar boyunca çalışması içinde uygulanır ve deneyimle birleşir.

3- Hekim bilimsel kanıt, kişisel bilgisini ve deneyimini hastanın beklentileri, kültürü ve yaşam tarzında birleştirerek, hastaya en uygun kanıta dayalı tedaviyi seçmelidir. Bu tedaviyi uygulama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır.

Fizik Tedavi Gördüm. Ancak iyileşmedim. Sebepleri ne olabilir?

Eğer tanı doğru ve kesin ise, ağrıya yol açmış zemindeki mekanizmalar açıklanmışsa, bunlara uygun tedavi planı çizilmişse, plan fizyoterapist ve hasta tarafından tam olarak uygulanmışsa iyileşme maksimum derecede gerçekleşir. Beklenen hızda iyileşme olmuyorsa, sorulması gereken sorular şunlardır:
1- Tanı doğru mu?
2- Zemindeki biyomekanik sebepler açılkanmış mı?
3- Tedavi planı doğru mu?
4- Plan uygulanabilmiş mi?

Bu soruların herhangi birinin cevabı bir sorunu ortaya koyuyorsa, fizik ve egzersiz tedavisini ayarlamak ya da başka merkezde tekrar görmek gerekir.

2016 © Copyright - cavitmeclisi.com by Cavit Meclisi

Acil Danışma Hattı        0(533) 659 8669

ACİL DANIŞMA HATTI
0(533) 659 8669