Fizik Tedavi

Fiziksel ajanlar çok çeşitlidir ve bunları çok sık ve neredeyse en az birini her hastada kullanıyoruz.
Bunlar sıcak uygulama, soğuk uygulama, ağrı kesici akımlar, anti – ödem akımlar, ultrason, kısa dalga diyatermi ve kas stimülasyonu gibi yöntemler ve ajanlardır.
Kullandığımız fiziksel ajanların etkileri iyileşmeyi hızlandırmak, ağrıyı azaltmak, ödemi azaltmak, yumuşak doku ve eklemi gevşetmek, egzersize hazırlamak, yapışıklıkları çözmektir.
Fiziksel ajanlar çok çeşitlidir ve bunları çok sık ve neredeyse en az birini her hastada kullanıyoruz.
Bunlar sıcak uygulama, soğuk uygulama, ağrı kesici akımlar, anti – ödem akımlar, ultrason, kısa dalga diyatermi ve kas stimülasyonu gibi yöntemler ve ajanlardır.
Kullandığımız fiziksel ajanların etkileri iyileşmeyi hızlandırmak, ağrıyı azaltmak, ödemi azaltmak, yumuşak doku ve eklemi gevşetmek, egzersize hazırlamak, yapışıklıkları çözmektir.
Fiziksel ajanlar çok çeşitlidir ve bunları çok sık ve neredeyse en az birini her hastada kullanıyoruz.
Bunlar sıcak uygulama, soğuk uygulama, ağrı kesici akımlar, anti – ödem akımlar, ultrason, kısa dalga diyatermi ve kas stimülasyonu gibi yöntemler ve ajanlardır.
Kullandığımız fiziksel ajanların etkileri iyileşmeyi hızlandırmak, ağrıyı azaltmak, ödemi azaltmak, yumuşak doku ve eklemi gevşetmek, egzersize hazırlamak, yapışıklıkları çözmektir.

Fizik tedavi esnasında hastalarımızın analizini modern yöntemlerle yaptıktan sonra kanıta dayalı tedaviler ile hastalarımızın hayat standartlarını yükseltiyoruz.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları, Ağrı ve Hareket Uzmanlarıdır

Fizik tedavi uzmanları çocuk felcinden omurilik felcine, bel ağrısından yaşlılığa kadar bir çok hastalığın değerlendirmesi konusunda eğitim alırlar.
Bu ağrı ve işlev kaybı açısından detaylı muayene ve tetkik yöntemlerini bilmekle mümkün olur. Ağrı tanısı için kas-iskelet sistemini değerlendirmek gerekir.
İşlev kaybı için sinir sistemi ve organların genel değerlendirilmesi gereklidir. Bu yaklaşımla, ağrının kas-iskelet sisteminden mi yoksa başka sistemlerden mi kaynaklandığına karar verilebilir. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra tanı kesinleşir.

Tedavi planı hastanın beklentileri ve yaşam tarzına en uygun olan seçenek olmalıdır.
Tanıdan emin olduktan sonra ameliyat, enjeksiyon, fizik ve egzersiz tedavisi yanda evde egzersiz seçeneklerinden biri seçilebilir.

Fizik ve Egzersiz Tedavisine Röntgen ve MR Tanısı ile Başlanabilir

Fizik ve egzersiz tedavisi planı yapabilmek için ve bu planın hızlı bir biçimde etkili olabilmesi için kas-iskelet sistemi ve hastanın yaşam tarzı ve meslek gibi özelliklerini detaylı şekilde tespit etmek gerekir. Fizik ve egzersiz tedavisi planımızı bunların üzerine yapıyoruz. Ayrıca unutmamak gerekir ki, görüntüleme sonuçları tüm sorunların doğru tanısı değildir. MR’da rapor edilen sorun ağrının kaynağı olmayabildiği gibi, çok ağrılı bir hastanın MR ve röntgen görüntüleri normal de olabilir.

Kas-İskelet Ağrılarında Tanıda Sebep Sonuç İlişkisi

Ağrı şikayeti ile başvuran hasta veya sporcu
da, ağrının hangi mekanizma ile ortaya çıktığını açıklayabilecek gerekir. Ağrının hangi dokudan kaynaklandığını tespit ettikten sonra tanı koymuş oluyoruz. Ancak, bu yeterli değildir. Hangi süreç ve sebepler ile bu dokunun ağrılı olduğunu açıklayabilmek gerekir. Bu ağrının kalıcı olarak tedavisi ve tekrarlamaları engellemek için elzemdir. Örnekse, kalça eklemi ve uyluk kaslarında esneklik azlığı zamanla bel ağrısına sebep olacaktır. Bel ağrısı tanısına zeminde yatan bu sorun eklenip düzeltilmezse tedavi başarısı geçici ya da yetersiz olur. Benzer şekilde, ön çapraz bağında kopma meydana gelmiş sporcu
da ameliyat sonrası ön çapraz bağı koruyan kalça ve bacak kas kuvvet dengesini olması gerektiği düzeye getirmezseniz tekrarlama olabilir.

2016 © Copyright - cavitmeclisi.com by Cavit Meclisi

Acil Danışma Hattı        0(533) 659 8669

ACİL DANIŞMA HATTI
0(533) 659 8669