Akut Kronik Ağrı Tedavisi

Akut Kronik Ağrı Tedavisi Neden Farklı?
Kas-iskelet sorunu doku hasarı veya disfonksiyon ile ortaya çıkar. Olması gereken süre içinde tedavi edilmediğinde, ikincil ve üçüncül sorunlar eklenmesi kaçınılmazdır. Bunlar ilk ağrı ya da sorunun olduğu doku dışında bir nokta ya da bölgede esneklik azlığı, kuvvet azlığı, aşırı çalışma, kas esneklik azlığı ya da eklem sertliği sorunlarıdır. Kişi erken başvurduğunda birincil sorunlar, geç dönemlerde ise ikincil ve üçüncül sorunlar görülür. Bundan dolayı, sub-akut ve kronik sorunlarda görüntüleme tanısı giderek sorunun daha küçük bir bölümünü gösterecektir.
Ağrı 3 aydan daha uzun süre devam ettiğinde, yani kronikleştiğinde ise, işlevsel düzeyin azalması, ev ve iş aktivitelerinde azalma, yaşam kalitesinde azalma, uyku bozukluğu, yaygın ağrı, ve başka sorunlar eklenerek, kronik ağrı sendromuna dönüşür. Bu duruma geldiğinde başlangıçtaki klinik ve görüntüleme tanılarının pek önemi kalmayacaktır.

2016 © Copyright - cavitmeclisi.com by Cavit Meclisi

Acil Danışma Hattı        0(533) 659 8669

ACİL DANIŞMA HATTI
0(533) 659 8669