Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : OSTEOPOROTİK KALÇA KIRIĞI HASTALARINDA OSTEOARTROZ PREVALANSI (Prof. Dr. Merih Eryavuz Sarıdoğan) Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Uzmanlık Öğrencisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı – İstanbul 1990 – 1995 FTR Uzmanı İstanbul Hospital, İstanbul 1995 – 2000 FTR Uzmanı…

Dinamik Statik Germe : Kası sabit ve yavaş biçimde 20 – 30 saniye boyunca gerdiğinizde statik germe yöntemini uyguluyorsunuz demektir. Vücut hareketi ile birlikte eklemi hareket ettirirken kası esnettiğinizde ise, dinamik germe yöntemini uyguluyorsunuz demektir. Her yöntemin kullanım alanı farklıdır. Araştırmalar dinamik germelerin antrenman öncesi yapıldığında kuvvet ve hızı artırdığını gösteriyor. Bunda dolayı, kuvvet ve…

yanlışlar

Araştırmalar yıllardır hastaları lüzumsuz derecede uzun süre hareketsiz tuttuğumuzu (bel fıtıklarında 20 – 40 günlük yatak istirahatı tedavisini hatırlayın), hastaları hareket etmekten korkuttuğumuzu (“asla ağır kaldırmayın”; “asla merdiven çıkmayın”), ve fazla ilaç (reçetelerin ampül, kas gevşetici, anti-ödem, ağrı kesici ve pomad’dan oluştuğunu hatırlayın) kullandırdığımızı gösteriyor. Bunların tümünün iyileşme sürecini uzattığını şimdi görüyoruz. Bunun sebebi bir…

Ağrı Tanısı ve Tedavisi

Ağrı Tanısı Tedavisi Gecikme ve Başarısızlığı Nasıl Engellemeye Çalışıyoruz? Hak ettiği zaman ve dikkati, muayene öncesi detaylı öyküye ve bundan sonra ise detaylı bir fizik değerlendirmeye ayırmak gerekir. Böylece, hastaların yaklaşık %95’ine doğru tanı konabilir. Bu aşamadan sonra ise, hasarın yeri veya derecesini tespit etmek için tetkikler (röntgen, MR, tomografi, EMG, vs) gerekebilir. Bu yaklaşımla,…

Sporcu Değerlendirmesi

Sporcu değerlendirmesi olmadığı halde, hastanın tedavi planını spora dönüş amacıyla yapmakla siz ulaşabileceğiniz en yüksek işlevsel düzeye getiriyoruz. Sporcunun mantıklı olan en yakın tarihte antrenman ve yarışa dönmesi gerekir. Ağrılı hasta ise, ağrısı geçtikten sonra daha hareketli ve sporun bir parçası olduğu bir yaşam tarzı ve işlevsel düzeye getirilmesi gerekir. Bu yaklaşımla elde ettiğimiz sonuçlar…

Akut Kronik Ağrı Tedavisi

Akut Kronik Ağrı Tedavisi Neden Farklı? Kas-iskelet sorunu doku hasarı veya disfonksiyon ile ortaya çıkar. Olması gereken süre içinde tedavi edilmediğinde, ikincil ve üçüncül sorunlar eklenmesi kaçınılmazdır. Bunlar ilk ağrı ya da sorunun olduğu doku dışında bir nokta ya da bölgede esneklik azlığı, kuvvet azlığı, aşırı çalışma, kas esneklik azlığı ya da eklem sertliği sorunlarıdır….

Kas-iskelet sistemi ağrılar ile ilgilenirken bir kaç özelliği sürekli göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz: 1- Kas-iskelt sistemi ağrılarına tam ve doğru tanı(lar) koymak gerekir. Doğru tanı ağrının ortaya çıkış mekanizmasını eksiksiz açıklayan sebep-sonuç ilişkisidir. 2- Ağrılar iki mekanizma ile ortaya çıkıyor: a) Dokuların hasar görmesi. Bunlar travmalar, zorlanmalar ve spor sakatlanmalarında gördüğümüz ağrılardır. b) Disfonksiyondan kaynaklanan…

2016 © Copyright - cavitmeclisi.com by Cavit Meclisi

Acil Danışma Hattı        0(533) 659 8669

ACİL DANIŞMA HATTI
0(533) 659 8669