Isınma Isınmanın birkaç amacı olmalıdır: 1. Eklemler ve kaslar içindeki damarların genişlemesini sağlayarak kan akımını ve ısıyı artırmak; 2. Kasları enerji metabolizmasını ağır antrenmana hazırlamak; 3. Sinirlerin kasları uyarabilme hızını artırmak; 4. Bunların tümünün sonucu olarak performansı artırmak; 5. Isınmada aynı egzersizleri kullanarak, antrenmana psikolojik olarak hazırlanma ve konsantre olmak; 6. Sakatlanmayı önlemek. 7. Atletin…

Aktivitenin yoğunluğuna paralel olarak nabız sayısının artması antrenman etkinliğini gösteren en önemli ve ölçülmesi en basit yöntemdir. Kalp-damar sisteminin iyi işlev gördüğünü gösteren göstergelerden biridir. Nabız sayısı kişinin yaşı dışındaki, kilo, cinsiyet gibi etkenlerden etkilenmez. Kalp-akciğer fitnesini ve yaşam beklentisini yansıtan VO2max ile doğrudan ilişkisi vardır. Artan nabız sayısına paralel olarak dakikadaki oksijen kullanma kapasitesi…

Fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı, kalıcı sağlığın ve uzun ömürlülüğün yoludur. Toplum sağlığını ilerletmek ve ölüm oranını azaltmak amacıyla, hastalarıma daha aktif bir yaşam tarzına yönelmelerini öğütlüyorum. Böylece kalp-damar, diyabet, hipertansiyon, diyabet, inme ve osteoporoz gibi hastalıklardan korunmak mümkün oluyor. Ayrıca, güçlenen kas ve eklemler, kazaları ve kırıkları engelleyici bir etki yaratıyor. Kişi, günlük…

Omurga, çok esnek ve aynı zamanda kuvvetli bir yapıda olmazsa, gündelik işlerden, zorlanmalardan veya hareketsizlikten dolayı kolayca ağrılar ortaya çıkabilir. Ağrılar, özellikle yaşam tarzımız ve alışkanlıklarımızın etkisiyle gündeme gelir. Omurganın esnekliği ve uyumlu hareketi ve omurgayı yerinde tutması gereken kasların kuvvetini korumak için yaşam alışkanlıkları gözden geçirilmelidir.

Fizik ve egzersiz tedavisi planı yapabilmek için ve bu planın hızlı bir biçimde etkili olabilmesi için kas-iskelet sistemi ve hastanın yaşam tarzı ve meslek gibi özelliklerini detaylı şekilde tespit etmek gerekir. Fizik ve egzersiz tedavisi planımızı bunların üzerine yapıyoruz. Ayrıca unutmamak gerekir ki, görüntüleme sonuçları tüm sorunların doğru tanısı değildir. MR’da rapor edilen sorun ağrının…

Türkiye’de yıllardan beri yüzmenin tüm hastalara önerilmesinin ardında, her hastaya özgü egzersiz programı düzenlemedeki zorluk yatıyor olmalıdır. Yüzme sırasında kalp-akciğer fitnesi çok kolay artırılabilir. Ayrıca neredeyse tüm kaslar yüzme sırasında çalışmaktadır. Eklemlere ağırlık verilmemesi gereken dönemlerde (ör. omurga ağrılarının ilk 2-3 haftası, kalça ve diz ameliyatları sonrası 3-4 hafta, kalça – diz – ayak bileği…

Skolyoz egzersiz tedavisinin etkinliğini bu sorunla ilgilenen klinikler çok iyi bilmektedir. Skolyoz hastalarında araştırma yapabilmek için egzersiz yapan ve yapmayan iki grubun karşılaştırılması gerekir. Araştırma boyunca iki grubun diğer aktiviteleri tıpa tıp aynı olmalıdır; ör., oturma süresi, ayakta durma süresi, yürüyüş, sporlar vs. Bu metodolojiye sahip araştırmanın imkansızlığından dolayı, egzersizin skolyozda etkinliğine dair bilimsel veri…

Kas-iskelet tedavisinin temeli egzersiz. Bunun amacı, mümkünse sakatlanmayan veya ağrılı duruma gelmeyen bir sistem oluşturmaktır. Ağrının geçirilmesi bu sürecin sadece ilk aşamasıdır. Kişinin ağrıdan önceki yaşam tarzına geri getirilmesi gerekir. Bizim amacımız ise, hastalarımızı önceki yaşam tarzından daha aktif duruma getirmektir. Spor yapmayan hastalarımıza spor alışkanlığı kazandırmak, yaşlı hastalarımızı

Bilimsel verilere göre, kas-iskelet ağrılarının sebebi soğuğa maruz kalma değildir. Özellikle kasların belirli süre aşırı soğuğa maruz kalmaları ile kas ağrısı ortaya çıkabilir. Bunu dışında ise, omurga ve eklem ağrılarının soğukla ilişkili olabileceğine dair elimizde veri mevcut değildir. Nitekim, ülkemize kıyasla çok soğuk ikilime sahip ülkelerde kas-iskelet ağrılarının daha sık olduğuna dair de elimizde veri…

2016 © Copyright - cavitmeclisi.com by Cavit Meclisi

Acil Danışma Hattı        0(533) 659 8669

ACİL DANIŞMA HATTI
0(533) 659 8669